8.-9. februar 2019 hadde Viken Høyre sitt første årsmøte. Delegater fra Unge Høyre i Akershus, Buskerud og Østfold kjempet en hard kamp for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Her er våre gjennomslag.

Mange gode gjennomslag

Under resolusjonsbehandlingen lørdag 9. februar var samtlige delegater fra Akershus Unge Høyre på talerstolen og kjempet ungdomspartiets sak for å sørge for at våre endringsforslag ble vedtatt. Her er de noen av de viktigste gjennomslagene våre:

Blå optimisme for en grønnere verden

 • Utbygge norsk vannkraft
 • Øke vrakpanten til 10 000 kr på større fritidsbåter
 • Sikre merking av mat som kan spises etter utløpsdato
 • Verne 10 % av de mest sårbare havområdene våre
 • Innføre en felles nordisk panteordning
 • Kreve at fylkeskommunene skal tilby null- eller lavutslipps kollektivtilbud
 • Gi arbeidsgivere skattefradrag for kjøp av kollektivkort til ansatte
 • Støtte forskning på Hyperloop og utrede muligheten for Hyperloop-system
 • Legge til rette for hurtig innfasing av el-fly når teknologien blir moden

Psykisk helse for barn og unge

 • Forby reklame for kosmetiske inngrep
 • Opprette helsestasjoner for gutter i de største byene
 • Alle elever skal ha tilgang på skolepsykolog
 • Etablere lett tilgjengelige drop-in-tjenester i nærheten av studiestedet for studenter som sliter psykisk
 • Jobbe for et mangfold av lavterskeltilbud for studenter som trenger noen å prate med
 • Alle studenter skal ha en kontaktperson og veileder første semester på nytt studie

Du kan lese samtlige vedtatte resolusjoner i sin helhet her.

Delegasjonen

Delegasjonen ble ledet av fylkesleder politisk nestleder, Frigg W. Rugset. Victoria E. C. Fevik (leder i Buskerud Unge Høyre) representerte Unge Høyre i resolusjonskomiteen.

Akershus Unge Høyre-delegasjonen bestod av:

 • Frigg W. Rugset
 • Lars Treekrem
 • Waldemar Garntangen
 • Feyza Kasikci
 • Anine Norén
 • Roble Wais
 • Derya Cinar
 • Tage S. Jensen
 • Paul Leirtrø
 • Elizabeth Ledal

Observatører

 • Hannah Takle

Disse represneterte Akershus Unge Høyre gjennom andre foreninger/organer:

 • Håkon Snortheim (Arbeidsutvalget, Viken Høyre)
 • Mathias O. Weseth (Bærum Høyre)
 • Sebastian Otterhals (Bærum Høyre)
 • Maria B. Sanner (Bærum Høyre)
 • Celine V. Sneve (Lørenskog Høyre)
 • Maren Winnem (Ullensaker Høyre)