Under Unge Høyres 54. Landsmøte 22.-24. juni 2018 var Akershus Unge Høyre representert med 32 delegater og to observatører. Fylkesforeningen viste seg fra en svært god side på talerstolen og delegasjonen mottok ros fra flere andre fylker for sitt engasjement. 

Gjennomslagene:

Unge Høyres Prinsipprogram:

 • Beholde monarkiet.
 • De fleste velferdsordninger skal være behovsprøvd, og skal hjelpe de som trenger det mest.
 • Beholde dagens røykelov.
 • Legalisere og strengt regulere lettere narkotiske stoffer.
 • Nei til fengsel på livstid.
 • Tillate dobbelt statsborgerskap.
 • Opprettholde og videreutvikle et godt samarbeid med våre allierte og våre nordiske samarbeidspartnere.

 

Unge Høyres Klima- og Miljøprogram:

 • Styrke rådgivningen for norske bedrifter som ønsker å utvikle og investere i fornybare energikilder i fattige land.
 • Prioritere bistandsmidler til avfallshåndtering av plast i utviklingsland.
 • Ta initiativ til et internasjonalt fond for håndtering av plastforurensning.
 • Regulere patentbruken ved GMO-produksjon i landbruket, for å sørge for at bonden frihet ivaretas.
 • Erstatte ikke-nedbrytbar plast med fullstendig nedbrytbar bioplast.
 • Bygge 3. rullebane på Oslo Lufthavn.

Delegasjonen

Delegasjonen ble ledet av Maren Winnem (fylkesleder) og Frigg W. Rugset (1. nestleder). Håkon Snortheim (fylkessekretær) var sekretær for delegasjonen. Rebekka Vilu Rhodén ledet også Landsmøtets fullmaktskomité.

Øvrig delegasjon:
Tage S. Jensen 
Andreas A. Næsheim
Lars Treekrem
Derya Cinar
Elizabeth K. H. Dale
Celine Vår Sneve
Mathias O. Weseth
Feyza Kasikci
Mikkel Mørch Sollie
Markus Fjær
Hallvard T. Dommerud
Mariam Arfan
Jan André Hegstad
Sebastian E. Eike
Kristine S. Næss
Rebekka Vilu Rhodén

Anine Norén
Gaute Arvid K. Hoel
Paul Hjalmar G. Leirtrø
Elias Fyksen
Oskar Eikeseth
Kristian Lefdal
Haivin Karim
Ola Gimse Estenstad
Roble Wais
Kristian Rude-Hansen
Sander Donjem
Liam Rivli
Jonas B. Skånøy

Haakon Kvenna Veum deltok som direktevalgt i Landsstyret i Unge Høyres Landsforbund.

Delegater fra Akershus Unge Høyre under Unge Høyres 54. Landsmøte. Møtet ble avholdt 22.-24. juni på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Takk for et flott Landsmøte!