Velkommen til Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2018

Av hensyn til både økonomi og miljø ønsker vi å gjøre møtet så papirfritt som mulig. Alle relevante dokumenter publiseres her:

Sakspapirer

Resolusjoner

Distriktsstyrets Årsberetning