Fraværsgrensen fungerer
Etter ett år med fraværsgrensen bekrefter endelige tall fra Utdanningsdirektoratet en stor nedgang i fravær. Nedgangen i den videregående skolen er på 40 prosent for dager og 25 prosent for timer.

– Tallene fra Utdanningsdirektoratet bekrefter at regelen har den effekten vi håpet på. Nå skal vi jobbe for at det skal bli enda enklere for elevene å få dokumentert fravær, men jeg håper det kan være en tverrpolitisk enighet om at vi trenger en fraværsgrense i den videregående skolen, sier 1. nestleder, Sandra Bruflot.

Stor nedgang
Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned. Mens en elev i videregående opplæring tidligere hadde typisk fem dager og 12 timer fravær er disse tallene nå nede på tre dager og ni timer. For elevene som er mest borte fra skolen har fraværet sunket med 30 prosent.

– Det viktigste vi kan lese ut fra disse tallene er at fraværsgrensen hjelper de mest utsatte elevene. Fraværstallene viser også at fraværsgrensen har vært bra for elever med høyt fravær, fortsetter Bruflot.

Flere får vurdering i fag
Skolelederne mener fraværsgrensen er hovedårsaken til at udokumentert fravær har sunket betydelig. Noen rektorer forteller også at utsatte elever blir fanget opp tidligere og får mer hjelp av skolen. Mange var bekymret for om flere elever ville slutte på skolen eller ikke få vurderingsgrunnlag i fag som følge av fraværsgrensen. Ingen av disse bekymringene viser seg å stemme. Andelen som sluttet på skolen i skoleåret 2016/2017 gikk ned fra 4,0 prosent året før, til 3,8 prosent. Tallene viser også en liten nedgang i andelen elever som ikke fikk vurdering i fag.

– Det er ekstra gledelig å se at færre stryker i fag og at flere fullfører i den videregående skolen. Det er for tidlig å peke på fraværsgrensen, men det er uansett gledelig å se at flere fullfører. Da vi innførte fraværsgrensen var reaksjonene kraftige, og flere partier snakket om at dette ville være en «drop out-garanti». Det synes jeg vi kan si at den ikke har vært, avslutter nestlederen.

Sjekk nedgangen i fraværet for ditt fylke herFigur 1: Median fravær i dager fordelt på fylker. 2015-2016 til 2016-2017.