Høyres Studenter er medlem av European Democrat Students (EDS). EDS er Europeans Peoples Partys (EPP) studentorganisasjon. Høyre er medlem i EPP. EPP og EDS består av sentrum-høyre-partier i hele Europa.

Den tette tilknytningen til EPP og Europaparlamentet gir Høyres Studenter stor mulighet til å påvirke europeisk politikk gjennom EDS. Vi deltar på Counsil Meetings hvor det blir vedtatt politikk. Konferanser som fungerer som politiske verktøy, hvor idéer på tvers av landegrenser blir utvekslet. Og får også tilgang til EPPs kongress, hvor representanter fra EDS er delegater.

Noe av det vi er mest stolt av å ha jobbet med i europeisk sammenheng er Students at Risk. Students at risk (StAR) er en ordning for å gi studenter som er utvist fra studiet i hjemlandet sitt grunnet politisk engasjement for demokrati og menneskerettigheter muligheten til å fullføre studiene sine i Norge. Ordningen har siden oppstart blitt utvidet i Norge, og det jobbes nå sammen med EPP for å lage en felles europeisk ordning forankret i europaparlamentet.

Tilbake til forsiden