Navn: Haagen Poppe
Alder:
21 år
Sosiale medier:


Et krafttak mot mobbing

For ti år siden var jeg en ganske annen gutt enn jeg er idag; ensom og venneløs, rett og slett et mobbeoffer som led under janteloven. Friminuttene ble tilbragt alene, og de eneste gangene jeg følte jeg fikk oppmerksomhet var når mobberne skulle ta meg. Heldigvis snudde jeg noe vondt til noe positivt og begynte å engasjere meg i politikken etter at jeg meldte meg inn i Unge Høyre allerede som tolvåring. Nå ser vi at vårt engasjement og Høyre i regjering gjør at mobbing og ensomhet endelig blir tatt på alvor.

I ytterste konsekvens kan en åpen dør hos helsesøster bety forskjellen på liv og død. For første gang på nesten ti år går antallet psykologer som skal hjelpe unge opp. Med Høyre i regjering har det blitt mer enn 400 nye stillinger bare i år i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene. Det siste året Arbeiderpartiet satt ved makten gikk antallet ned med ni. Vi er imidlertid ikke i mål, og satsningen skal trappes opp hvis Høyre fortsetter i regjering.

Idag er mobbingen mer skjult og mye foregår på sosiale medier. Det gjør det vanskeligere å håndtere for voksenpersoner. Lærerne i skolen lærer ikke hvordan de skal avdekke slik mobbing, og vi må derfor sørge for at forebygging, avverging og håndtering av mobbing blir en mer sentral del av lærerutdannelsen. Lærerne er dem som er tettest på elevene og det er dem som lettest kan forhindre at alvorlige saker oppstår.

Etter forslag fra Regjeringen har Stortinget også vedtatt en ny mobbelov. Den gir blant annet rett til oppreisning hvis man har blitt mobbet og dette har fått konsekvenser for elevens læringsutbytte. Skolene har også fått plikt til å følge opp mobbesaker. Dersom mobbesaker ikke blir tatt alvorlig, må det få konsekvenser for skoleeier eller ansatte. Slik har det ikke vært frem til nå. Av hensyn til elevene er det behov for virkemidler som kan motivere skolen til å etterleve regelverket. Det stilles også strengere krav til skolene og det innføres klarere sanksjoner, for eksempel bøter, når mobbing ikke følges opp. Og hvis alle midler er oppbrukt, er det nå mobberen som skal bytte skole, ikke ofrene.

Et av Høyres viktigste satsningsområder i denne perioden har vært å bekjempe mobbing og ensomhet. Vi har sørget for et taktskifte i satsningen på skolehelsetjenesten, stiller nå strengere krav til skolene og lærerne, og mobbeproblematikken tas endelig på alvor. Å oppleve mobbing, trakassering eller utestengelse er ikke bare utrolig vondt, det kan skade et menneske for livet eller i verste fall drepe. Derfor må Høyre få fortsette i regjering slik at vi kan fullføre vårt prosjekt. For i et Norge på sitt beste er det ingen som møter en stengt dør hos helsesøster, ingen som føler seg alene og ingen som blir mobbet.