Regjeringen presenterte i går statsbudsjettet for 2018. Budsjettet legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Budsjettet prioriterer det viktigste, og skole og utdanning kommer ut som en av vinnerne i budsjettet.

Regjeringen foreslår et statsbudsjett som gjør at elevene lærer mer på skolen, og skaper morgensdagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Regjeringen styrker arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole med 300 millioner kroner.

– Regjeringen viser evne og vilje til å prioritere, og skisserer ut en tydelig retning for landet i tråd med valgløftene våre, sier 1. nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot.

– Regjeringen bruker dette budsjettet til å vise at de mener alvor med å bygge kunnskapssamfunnet. Velferdssamfunnet må bli mindre alt for alle, og mer for de som trenger det mest. Derfor er det bra at vi prioriterer arbeidslinjen og legger opp til mindre oljepengebruk, fortsetter hun.

Utdanning, forskning og innovasjon

  • Regjeringen foreslår et statsbudsjett som gjør at elevene lærer mer på skolen og skaper morgensdagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.
  • Regjeringen vil styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole og foreslår 100 millioner kroner til ulike tiltak som skal bidra til dette. I tillegg får kommunene 200 millioner kroner mer av de frie inntektene til arbeidet.
  • Regjeringen foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap, og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.
  • Flere studieplasser skal bidra til at privat og offentlig arbeidsliv får raskere og bedre tilgang på IKT-kompetanse. 500 nye studieplasser i IKT for 2017 skal bli til enda fler i 2018. Fullt utbygd gir forslaget 2000 flere IKT-studieplasser.
  • Regjeringen fortsetter å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å øke bevilgningene med 600 millioner kroner til oppfølgingen av langtidsplanen. Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningene til langtidsplanens opptrappinger og langsiktige prioriteringer med totalt 2,9 milliarder kroner i perioden 2015-18.