Nå kan du søke på Høyres Studenters eliteakademi, som avholdes 16.-18. mars.

Eliten vil bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter. De beste innenfor ulike fagfelt vil dele sin kunnskap med deltakerne.

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 5. februar. Andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil gjennomføres gjennom muntlige intervju. Eliten bestående av fire personer vil offentliggjøres 26. februar.

Den intensive søknadsprosessen vil være en læring i seg selv, med grundige tilbakemeldinger.

Eliteoppgaver 2018

Oppgave 1: Ideologi

Hva er ditt ideologiske standpunkt? Gi minst ett eksempel på en politisk sak som reflekterer ditt ideologiske standpunkt, og minst ett eksempel på en politisk sak som avviker fra ditt ideologiske standpunkt.

Max 1000 ord.

Oppgave 2: Politikk

Skriv en kronikk om ditt syn på eggdonasjon.

Max. 1000 ord

Oppgave 3: Organisasjon

Lag en skisse for en politisk aksjon som har som formål å både fremme et politisk budskap, samt rekruttere nye medlemmer. Skissen skal inneholde promotering i forkant og forslag til gjennomføring.

 Max. 500 ord

Send oppgaver, motivasjonsbrev og CV til elite@hoyrestudent.no

Søknadsfrist 5. februar

Lykke til!

Tilbake til forsiden