Av Derya Cinar, medlem av Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre

En helsesøster som er tilgjengelig når elevene trenger hjelp er viktig for alle.

Psykisk helse er ikke kun knyttet til det ene kjønnet, en bestemt personlighet eller et avgrenset område av helsen din. Psykisk helse er noe som berører både gutter og jenter over hele landet uavhengig av livssituasjonen man befinner seg i. Alle elever fortjener en god og trygg skolehverdag, der psykisk helse står i fremste rekke. Derfor må vi ta flere grep!

En skolehelsetjeneste med en helsesøster som er tilgjengelig når du trenger hjelp, er viktig for alle elever. Man vet aldri når man kan komme i en situasjon der man trenger hjelp – raskt. Ifølge Folkehelseinstituttet har femten til tjue prosent ungdom hatt klare symptomer på depresjon. Jeg kan med hånda på hjertet si at dette er noe som bekymrer meg mye.

«Du skal ha bli møtt med noe annet enn en gul post-it lapp på døra til helsesøster når du trenger støtte, råd og hjelp»

– Derya Cinar

Derfor er det viktig at helsesøster ikke skal være bak lukkede dører. Du skal ha bli møtt med noe annet enn en gul post-it lapp på døra til helsesøster når du trenger støtte, råd og hjelp.

Siden Høyre kom i regjering, har vi fått mer enn 400 nye helsesøstre. Vi har også begynt jobben med å få på plass skolepsykologer. Dette er to av mange utrolig viktig grep som er tatt for å bedre skolehelsetjenesten og elevens hverdag. Likevel må mer gjøres.

Samtidig som helsesøster burde være tilgjengelig store deler av skolehverdagen, burde det være rom for at helsesøster også er tilgjengelig utenfor skolens arealer. Eleven skal ikke være nødt til å fortelle læreren eller klassekameraten at han eller hun skal til helsesøster.

Studier viser at de som sliter psykisk allerede har vanskeligheter med å fortelle eller snakke med noen om vanskene sine – enten det er venner, familie eller andre voksne. Da hjelper det lite at vi har helsesøster plassert midt i skolebygget, der hvor det verken er rom for å være anonym eller en lav terskel for å kunne oppsøke hjelp. Hjelpen du trenger bør derfor kunne være tilgjengelig på for eksempel nett eller på helsestasjon for ungdom.

Det er på tide å rope høyt for de som roper lavest. Derfor har jeg spilt inn forslaget ovenfor til Høyres programarbeid i nye Lillestrøm kommune, og kommer til å være min hjertesak gjennom valgkampen. Vi må̊ ta vare på fremtiden – og fremtiden er ungdom.


Dette leserinnlegget ble publisert i Romerikes Blad (Pluss-artikkel) mandag 11. februar 2019.