Om bare fire måneder arrangeres Unge Høyres 54. Landsmøte på Gardermoen! På dette landsmøtet skal Unge Høyre vedta god og fremtidsrettet politikk. Temaene for årets landsmøte er derfor Klima og Miljø og Prinsipprogram. Landsstyret i Unge Høyre har opprettet to ulike komitéer som jobber med hvert sitt tema.

Et godt forarbeid

Denne måneden har Akershus Unge Høyre miljømåned, hvilket betyr at vi fokuserer ekstra mye på klima- og miljøpolitikk. I den forbindelse har vi fått oversendt et «Debattnotat» fra Klima- og Miljøkomiteen. Her nevner komitéen gode problemstillinger som de ønsker at nettopp du som medlem skal ta stilling til! Målet er at ditt innspill skal bli vedtatt politikk i Akershus Unge Høyre. 28. febryar inviterer vi derfor deg til «Politisk Forum»! Der skal vi både diskutere, og vedta, ny klima- og miljøpolitikk. Trykk på arrangementet på Facebook og du er påmeldt – vanskeligere enn det er det ikke! (Lenken til arrangementet finner du lenger ned på siden)

Vi trenger dine innspill!

Her finner du diskusjonsnotatet: Diskusjonsnotat klima-og miljø

Som medlem har du på forslag og stemmerett på våre møter. Derfor håper vi at du sender inn politiske forslag til akershus@ungehoyre.no!

 

Bli med på Politisk Forum her!