Har du en liten ververspire i magen og liker å møte nye mennesker? Da er Unge Høyres verveteam perfekt for deg!

I tråd med Unge Høyres vårkampanje så skal vi opprette et splitter nytt verveteam. Disse vil ha som oppgave å reise rundt og besøke skoler eller andre steder for å verve nye medlemmer. Å være med i verveteamet er både morsomt og lærerikt, og alle som er med vil motta en attest i etterkant signert av leder og generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund.

Du trenger ingen kvalifikasjoner annet enn at du er motivert for jobben. Andre forutsetninger er at de som melder seg til verveteamet har tid til å reise, samt delta på verveskoleringen som avholdes 14. januar i Oslo. Alle reiseutgifter dekkes av Unge Høyre. Dersom du går på videregående skole er det en forutsetning at du har mulighet til å bruke politisk fravær på å være med i verveteamet.

For å være med sender du inn et kort motivasjonsbrev og CV til din fylkesleder eller direkte til landsforbundet på kaja@ungehoyre.no.