Anine R. Norén

1. NESTLEDER, AKERSHUS UNGE HØYRE

Dagens dato er 8.mars. Det er en dag som mange steder i verden markeres som Den internasjonale Kvinnedagen, og skal være en dag hvor vi markerer mange år med kamp for likestilling. Rent bortsett fra at sosiale medier bugner av rosa grafikk, sitater sagt av sterke kvinnelige skikkelser og influensere som skal kapitalisere på kvinnekamp, følger ikke kvinnedagen med seg noen særlige fordeler eller privilegier for meg som kvinne. Det er en dag mange kvinner i Norge bruker til å stille seg bak paroler med temaer som 6-timers arbeidsdag, kvinnegarderober på byggeplasser og nettpornofilter. Som kvinne oppvokst i Norge, kan disse temaene oppleves noe overfladisk og vanskelig å relatere til.

Kvinnedagen er heller en fremragende mulighet til å markere internasjonal solidaritet. Det er en dag hvor vi retter oppmerksomheten mot de kvinnene som lever i land hvor deres muligheter er sterkt begrenset. I enkelte deler av verden er man som gutt favorisert til å ta utdanning og stå i arbeid – mens kvinner blir plassert på sidelinjen og må observere en livsstil de aldri vil kunne tilegne seg. Derfor applauderer jeg de som initierer paroler om voldtekt som våpen og internasjonale kvinnerettigheter, da dette er en langt større trussel mot kvinnekampen enn PornHub.

I Norge klager vi over at vi må betale moms av santitærprodukter som tamponger og bind. I enkelte land er slike produkter fullstendig mangelvare, og hindrer unge kvinner i å ta utdanning og være en del av samfunnet. Jeg sier ikke at vi, som privilegerte nordmenn, aldri skal få klage eller ta opp de problemene som angår oss. Likevel vil jeg hevde at det er lov å se våre problemer i en større sammenheng til tider.

Kvinnedagen bør være en dag hvor vi retter søkelyset mot de virkelige problemene som hindrer kvinner i verden fra å ha de samme mulighetene som kvinner i Norge er så heldige å ha. Det får meg til å tenke at det er et sant privilegium å få ta utdanning akkurat hvor jeg vil, og kunne kjøpe tamponger på butikken når det er behov for det. Momsfritt eller ikke.