Mille Christensen

Mille er 21 år og bor i Bergen. Hun har erfaring som nestleder og AU-medlem både i Vestfold og i Hordaland Unge Høyre. Ved siden av vervet som fylkesleder studerer hun sammenliknende politikk ved UiB. Mille er kandidat for Asker Høyre ved høstens kommunevalg. Som fylkesleder er Mille øverst ansvarlig for alt som skjer i Hordaland Unge Høyre.

 

Jon Folkestad Jarane

Jon er 23 år gammel og kommer fra Bergen. Han har tidligere vært styremedlem i Bergens Unge Høyre og sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Ved siden av Unge Høyre studerer Jon sammenlignende politikk ved UiB. Jon har ansvaret for den politiske utviklingen i foreningen.

 

Oda Røhme Sivertsen

Oda er 19 år gammel og kommer fra Oslo, men har nå flyttet til Bergen. Hun har tidligere vært medlem av arbeidsutvalget til Oslo Unge Høyre. Til høsten er hun kandidat til bystyret for Oslo Høyre. Ellers studerer Oda på Norges Handelshøyskole. Oda har ansvaret for valgkampen, debattlaget til Hordaland Unge Høyre og det organisatoriske arbeidet i foreningen.

 

Erik Reidarsen

Erik er 19 år gammel og kommer fra Bergen. Tidligere har han vært styremedlem i Bergens Unge Høyre. Ved siden av Unge Høyre studerer Erik medievitenskap på UiB. Han er også medarbeider i studentradioen i Bergen. Politisk brenner Erik for en bedre satsing på yrkesfag. Erik har i år ansvaret for sosiale medier.

 

Xenia Cappelen

Xenia er 21 år og kommer opprinnelig fra Stavanger. Hun studerer medisin ved UiB, og har tidligere vært fylkesstyremedlem i både Hordaland og Rogaland Unge Høyre, samt lokallagsleder i Sola Unge Høyre. Hun er kandidat for Sola Høyre til kommunevalget 2019. I arbeidsutvalget har hun ansvar for foreningens politiske arbeid sammen med Jon.

 

Rebekka Stensbø

Rebekka er 20 år og kommer fra Bergen. Hun er på andre året som medlem av arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre. Ellers studerer hun administrasjon og organisasjon ved UiB. Til høsten er Rebekka kandidat til bystyret for Bergen Høyre. Rebekka har ansvar for lokalforeningene og for Ung og folkevalgt i Hordaland Unge Høyre.

 

Ingrid Louise Storebø

Ingrid er 19 år gammel og kommer fra Bergen. Ved siden av Unge Høyre går hun IB på Bergen Katedralskole. Det Ingrid er mest opptatt av, er miljø- og kulturpolitikk. Hun er nå kandidat til bystyret for Bergen Høyre ved årets kommunevalg. Ingrid er ansvarlig for sosiale medier og Ung og folkevalgt i Hordaland Unge Høyre.

 

Madelaine Jensen

Madelaine Jensen er 23 år gammel og kommer fra Bergen. Ved siden av jobben som organisasjonssekretær studerer hun entreprenørskap og økonomi på Handelshøyskolen BI. Til høsten er Madelaine kandidat til bystyret for Bergen Høyre. Som organisasjonssekretær håndterer Madelaine den administrative driften av Hordaland Unge Høyre.

 

Emma Ingeborg Tveit Erlandsen

Emma er 20 år og kommer fra Bergen. Hun har før vært AU-medlem i Hordaland Unge Høyre og ordfører i fylkesstyret. I dag tar hun en bachelor i medie- og interaksjonsdesign ved UiB. På siden jobber Emma i butikk. Til høsten er Emma kandidat til bystyret i Bergen. Emma har ansvar for debattlaget i Hordaland sammen med Oda, og sitter i debattmappeutvalget til Unge Høyre. Som lokalforeningsleder i Bergen er Emma øverst ansvarlig for alt som skjer i Bergens Unge Høyre.