På Buskerud Unge Høyres Generalforsamling 2016 på Sundvolden Hotel ble følgende Arbeidsutvalg valgt:

Fylkesleder

Wali Gilani

Wali kommer fra Krokstadelva i Nedre EIker Kommune, studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er 20 år gammel. Wali sitter i kommunestyret for Høyre i hjemkommunen og er også nestleder i Nedre Eiker Høyre. Wali meldte seg inn i Unge Høyre i 2012 og har tidligere vært leder i Eiker Unge Høyre og sittet i Arbeidsutvalget i Buskerud Unge Høyre som AU-medlem og Politisk Nestleder. Hans store hjertesak er en skole som gir hver enkelt elev mulighet til å oppnå sitt potensial

Til høsten er Wali Buskerud Høyres ungdomskandidat til stortingsvalget.

Du kan kontakte Wali på telefon +47 909 96 891 eller på mail shahwali@hotmail.no

 

1. Nestleder

Caroline Hoff

 

2. Nestleder

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik

Øvrige medlemmer av Arbeidsutvalget

Arianit Pllana

Arianit kommer fra Vikersund i Modum Kommune, studerer Finans på BI i Oslo og er 21 år gammel. Arianit er vararepresentant i kommunestyret for Høyre i hjemkommunen. Han er også engasjert i frivillige prosjekter som International Business. Hans store hjertesak er en markedsøkonomi som gir næringslivet muligheten til konkurrere på like vilkår for å møte tilbudet og etterspørselen i markedet på en best mulig måte.

Du kan kontakte Arianit på telefon +47 948 36 880 eller på mail aria_nit@hotmail.com

Hannah Onshuus

Hannah er 19 år gammel og kommer fra Konnerud i Drammen kommune, der hun sitter i hovedstyret til Drammen Høyre. Hun jobber for tiden som vikar og pedagogisk medarbeider på en barneskole før hun begynner på psykologistudier ved Universitetet i Oslo. Der vil hun fordype seg i utviklingspsykologi, og videre jobbe med arbeid rettet mot oppvekst og utdanning. Hannahs hjertesak er en skole som ser hver enkelt elev, og som legger vekt på tidlig innsats for de som trenger ekstra oppfølging.

Du kan kontakte Hannah på telefon +47 994 38 848 eller på mail hannah@onshuus.no

Hilde Palerud

Hilde kommer fra Hønefoss i Ringerike kommune, er 18 år gammel og går andre året på Ringerike videregående skole. Hilde er svært aktiv i lokalforeningen sin og har tidligere sittet som leder i Ringerike og Hole Unge Høyre. Hilde sitter også i styret i Ringerike Høyre. Hildes hjertesak er skole, og hun tror på en skolehverdag der alle får utnyttet sine evner.
Du kan kontakte Hilde på telefon +47 451 36 366 eller på mail hilde.palerud@gmail.com