Er du Akershus Unge Høyres fremtid?

Årlig arrangerer Akershus Unge Høyre et eget talentprogram. Programmet er inspirert av ulike situasjoner du som politisk spire kan bli utsatt for i løpet av en politisk karriere. Om du ønsker å fortsette i politikken eller ikke – erfaringene du får av å delta på dette kurset er uansett uvurderlig i arbeidslivet!

Årets talentgeneraler er Anine og Mathias!

I år har Anine Norén og Mathias Opdal Weseth ansvaret for Talentprogrammet. Begge to har tidligere vært med på Akershus Unge Høyres Talentprogram, hvor de har fått perasonlige skoleringer med blant annet mennesker som Henrik Asheim, Mathilde Tybring-Gjedde, Utenriksdepartementet og næringslivstopper.
Uansett om du er nytt eller gammelt medlem, ung eller gammel, jente eller gutt, har verv eller ikke – Søk Talentprogrammet 2019!


Om søknadsprosessen

For å kunne delta på Talentprogrammet 2019 må man gjennom en søknadsprosess. Søknadsprosessen består av et motivasjonsbrev på maks 1,5 side, og et oppgavesett som du finner nedenfor. Oppgavene og motivasjonsbrevet vil bli behandlet anonymt.


Oppgaver

Formelle krav: Alle oppgaver skal skrives i fonten Times New Roman, med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Du skal ikke skrive navnet ditt i oppgavene. Alle de tre oppgavene skal besvares, og være i samme Word-dokument.

1. Leserinnlegg og ideologi

Skriv et leserinnlegg om en aktuell politisk sak. Saken kan enten være lokal eller nasjonal. Du skal forankre argumentasjonen i Høyres/Unge Høyres ideologiske standpunkt.
Lengde: 350-650 ord.

2. Kampanje

Lag en plan for en alternativ aksjon (ikke skoleaksjon). Planen skal inneholde en beskrivelse av hva aksjonen går ut på, samt tidspunkt, sted, hvilke rekvisitter som skal brukes, formål og hvilken målgruppe den skal treffe. Du må gjerne skrive hvordan aksjonen kan realiseres i samarbeid din lokale Høyre-forening.
Lengde: Maks 1,5 side.

3. Debatt

Skriv et åpnings- eller avslutningsinnlegg Akershus Unge Høyre kunne brukt i en skoledebatt denne høsten. En del av tematikken må være en lokal sak, som treffer ungdom på videregående skole godt. Tips: Sjekk gjerne din lokale Høyre-forenings kommunevalgprogram for ideer!
Lengde: Det skal ikke ta mer enn 2 minutter å fremføre muntlig i en skoledebatt.


Oppgavene og motivasjonsbrevet skal sendes som 2 (to) ulike filer til akershus@ungehoyre.no innen mandag 21. januar kl. 23.59.
De som er med på å arrangere Talentprogrammet legger mye tid og innsats i opplegget. Som deltaker forventes det derfor at du er med på samtlige av de tre samlingene, inkludert feltbesøket. Samlingene og feltbesøket vil foregå på dagtid i Oslo, imens den siste samlingen vil foregå over to dager. Det er ingen deltakeravgift eller egenandel for å være med på Talentprogrammet. Dersom du trenger politisk fravær for feltbesøket, får du selvfølgelig dette. Vi ber deg om å vennligst holde av følgende datoer:

  • Lørdag 16. februar
  • Onsdag 27. februar (feltbesøk)
  • Lørdag 9. mars
  • Lørdag 23. mars til søndag 24. mars (inkl. hotellovernatting på Sundvollen Hotell).

Dersom du har noen spørsmål til oppgavene, eller Talentprogrammet for øvrig, er det bare å ta kontakt!

Lykke til!


Tidligere vinnere av Akershus Unge Høyres Talentprogram
2018: Sebastian Eliasen Eike
2017: Andreas Aschim Næsheim
2016: Frigg Winther Rugset
2015: Thorvald Thorssønn Dommerud