26. – 27. januar 2018 hadde Akershus Høyres sitt årsmøte. Delegater fra Unge Høyre kjempet en hard kamp for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Her er våre gjennomslag.

7 gode gjennomslag

Under resolusjonsbehandlingen lørdag 27. januar var samtlige delegater fra Unge Høyre på talerstolen og kjempet ungdomspartiets sak for å sørge for at våre endringsforslag ble vedtatt. Her er de syv viktigste gjennomslagene våre:

  • Den nye region Viken skal bestå av større og sterkere kommuner i dag, med mål om å kunne overta fylkeskommunale oppgaver.
  • Sosiallærere og mobbeombud skal samarbeide tettere.
  • Åpne for prøveprosjekt med selvkjørende biler.
  • Åpne for at bedrifter som Über skal kunne drive lovlig virksomhet i Norge.
  • At det skal stilles strengere krav til tros- og livssynssamfunn for å få statsstøtte, særlig med tanke på likestilling og diskriminering.
  • Jobbe for et skandinavisk samarbeid for en felles panteordning, samt å øke panten.
  • Avskaffe Expil og Exfac som obligatoriske kurs ved norske universiteter og gjøre kurset mer tilpasset studieretningen til studentene.

Delegasjonen

Delegasjonen ble ledet av fylkesleder Maren Winnem og politisk nestleder, Frigg W. Rugset representerte Akershus Unge Høyre i resolusjonskomiteen.

Den øvrige delegasjonen bestod av disse:
Frigg W. Rugset
Anine Noren
Lars Treekrem
Mariam Arfan
Derya Cinar
Stian Skjelstad
Paul Leirtrø
Kristian Lefdal
Sigurd Salvesen
Rebekka Rhodén
Gaute Arvid Hoel
Ola Estenstad
Sander Donjem
Haakon Veum
Kristain Rude-Hansen
Elias Fyksen

Disse represneterte Unge Høyre gjennom andre foreninger/organer: 
Maren Winnem (Arbeidsutvalger, Akershus Høyre)
Maria Barstad Sanner (Fylkesstyret, Akershus Høyre)
Håkon Snortheim (Fylkesstyret, Akershus Høyre)
Amit Ighani (Fylkesstyret, Akershus Høyre)

Mathias Weseth (Bærum Høyre)
Sebastain Otterhals (Bærum Høyre)

Liam Rivli (Enebakk Høyre)
Celine Sneve (Lørenskog Høyre)
Tage Jensen (Nesodden Høyre)

Delegater fra Akershus Unge Høyre under Akershus Høyres Årsmøte 2018. Møtet ble avholdt 26.-27. januar på Radisson Blu Hotel på Oslo Lufthavn.

Vi takker for et flott årsmøte!