Søk på talentprogrammet 2023!

Har du lyst å utfordre deg selv og lære mer om politikk, kommunikasjon og ledelse? Vil du gå i fotsporene til tidligere talenter fra Akershus? Da må du søke talentprogrammet!

Deltakere og talentgeneraler 2022.

Hva er talentprogrammet?

Hvert år arrangerer Akershus Unge Høyre et prestisjefylt talentprogram der målet er at deltakerne skal utvikle en dypere forståelse for politikk og organisasjon. Ved å delta på programmet, tilegner man seg kunnskaper og erfaringer som vil komme til nytte i rollen som ungdomspolitiker og senere i arbeidslivet. Opplegget består av foredrag, caseoppgaver og bedrifts- og organisasjonsbesøk. Deltakerne vil også bli tildelt en ekstern mentor som følger dem gjennom talentprogrammet.

I år er det Martin Strømme og Kristin Snortheim som leder talentprogrammet!

Årets talentgeneraler: Martin Strømme og Kristin Snortheim

Hvordan søker jeg?

Du må gjennom en søknadsprosess for å kunne delta på talentprogrammet. Denne består av et motivasjonsbrev på maks 1,5 side og oppgavesettet som vist nedenfor. Ingen av oppgavene skal være lenger enn én side, og de skal leveres i samme Word-dokument. Bruk skrifttypen Times New Roman i størrelse 12 og med 1,5 i linjeavstand. Oppgaven og motivasjonsbrevet skal behandles anonymt, og du skal derfor ikke føre opp navnet ditt.

Søknadsfristen går ut mandag 2. januar kl. 23.59. Motivasjonsbrevet og oppgavebesvarelsene skal sendes til akershus@ungehoyre.no.

Oppgaver

Oppgave 1

Hurdal Unge Høyre har fått 5000 kroner fra Hurdal Høyre til å arrangere en valgkampaktivitet for å verve flere unge inn i lokalforeningen. Lag en plan for aktiviteten og hvordan du ville gjennomført den. Kreativitet belønnes. Maks én side. 

Oppgave 2 

Skriv et åpningsinnlegg som du kunne fremføre under en skoledebatt på Akershjem videregående skole. Akershjem videregående skole er en middels stor skole, hvor Høyre tradisjonelt sett gjør det dårlig. Innlegget skal ha en varighet på maks to minutter.  

Oppgave 3

Akershus Unge Høyre økte oppslutningen sin i 2021 og fikk 17,5% i skolevalgkampen. Drøft over hvilke saker du synes Akershus Unge Høyre bør fokusere på til valget neste år.

Dato for samlinger

Talentgeneralene, Martin og Kristin, legger mye tid og innsats i programmet. Som deltaker forventes det derfor at du er med på samtlige av samlingene, inkludert feltbesøket. Med unntak av den siste samlingen og feltbesøket, vil alle finne sted i Oslo på dagtid i helger. Finalesamlingen vil foregå over to dager på Sundvolden hotell, og feltbesøket vil trolig finne sted på ettermiddagen i en ukedag. Du får politisk fravær for å delta på feltbesøket om det skulle være nødvendig.

Vi ber søkere om å holde av følgende datoer:

 • Første samling: lørdag 28.januar
 • Andre samling: søndag 12.februar
 • Tredje samling: kveldssamling torsdag 2.mars
 • Finalehelg: 18.- 19.mars
 • Bedriftsbesøk: TBA

Merk at endringer kan forekomme, feltbesøk vil bli lagt inn i datoplanen så fort det er bestemt tid og sted.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål til oppgavene eller annet knyttet til talentprogrammet, er det bare å ta kontakt.

Lykke til!

Tidligere vinnere av Akershus Unge Høyres talentprogram

Vinner i 2022 Fredrik Wessel-Berg med talentgeneralene Anniken og Thea.
 • 2022: Fredrik Wessel-Berg
 • 2021: Agnes Jansson
 • 2020: Martin Strømme
 • 2019: Herman Kapaasen
 • 2018: Sebastian Eliasen Eike
 • 2017: Andreas Aschim Næsheim
 • 2016: Frigg Winther Rugset
 • 2015: Thorvald Thorssønn Dommerud
 • 2014: Emma Øyen
 • 2013: Gaute Kandal Hoel
 • 2011 og 2012: Ingen vinnere