Søk på talentprogrammet 2022!

Har du lyst å utfordre deg selv og lære mer om politikk, kommunikasjon og ledelse? Vil du gå i fotsporene til tidligere talenter fra Akershus? Da må du søke talentprogrammet!

Disse deltok på talentprogrammet i 2021: Nigisti Kuflu, Tom Olufsen, Agnes Jansson, Sivert Leirbakk, Isabella Victoria Røising og Sivert Helgheim (fra venstre til høyre).

Hva er talentprogrammet?

Hvert år arrangerer Akershus Unge Høyre et prestisjefylt talentprogram der målet er at deltakerne skal utvikle en dypere forståelse for politikk og organisasjon. Ved å delta på programmet, tilegner man seg kunnskaper og erfaringer som vil komme til nytte i rollen som ungdomspolitiker og senere i arbeidslivet. Opplegget består av foredrag, caseoppgaver og bedrifts- og organisasjonsbesøk. Deltakerne vil også bli tildelt en ekstern mentor som følger dem gjennom talentprogrammet.

I år er det Anniken Elisenberg og Thea Mortensen som leder talentprogrammet, som begge var deltakere i 2020.

Anniken og Thea er årets talentgeneraler!

Hvordan søker jeg?

Du må gjennom en søknadsprosess for å kunne delta på talentprogrammet. Denne består av et motivasjonsbrev på maks 1,5 side og oppgavesettet som vist nedenfor. Ingen av oppgavene skal være lenger enn én side, og de skal leveres i samme Word-dokument. Bruk skrifttypen Times New Roman i størrelse 12 og med 1,5 i linjeavstand. Oppgaven og motivasjonsbrevet skal behandles anonymt, og du skal derfor ikke føre opp navnet ditt.

Søknadsfristen går ut 3. januar kl. 23.59. Motivasjonsbrevet og oppgavebesvarelsene skal sendes til akershus@ungehoyre.no.

Oppgaver

 1. Organisasjon: Lillevik Unge Høyre sliter med dårlige medlemstall og lite aktivitet. Du har akkurat blitt valgt som lokalforeningsleder. Skriv et notat der du legger en plan for hvordan lokalforeningen skal gjenreises det kommende året.
 2. Leserinnlegg: Skriv et leserinnlegg passende til enten Aftenposten Si;D eller Jeune.no om et valgfritt tema. Kreativitet belønnes. Maks 3000 tegn – mellomrom inkludert.
 3. Politikk: I 2022 er det Unge Høyres landsmøte. Der skal vi behandle et skole- og justisprogram. Skriv et innlegg du kunne fremført på talerstolen.

Dato for samlinger

Talentgeneralene, Anniken og Thea, legger mye tid og innsats i programmet. Som deltaker forventes det derfor at du er med på samtlige av samlingene, inkludert feltbesøket. Med unntak av den siste samlingen og feltbesøket, vil alle finne sted i Oslo på dagtid i helger. Finalesamlingen vil foregå over to dager på Sundvolden hotell, og feltbesøket vil trolig finne sted på ettermiddagen i en ukedag. Du får politisk fravær for å delta på feltbesøket om det skulle være nødvendig.

Vi ber søkere om å holde av følgende datoer:

 • 29. januar
 • 6. februar
 • 15. februar
 • 1. mars
 • 5. og 6. mars (finalehelg)

Merk at endringer kan forekomme, og at det også vil bli lagt inn et feltbesøk i datoplanen.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål til oppgavene eller annet knyttet til talentprogrammet, er det bare å ta kontakt.

Lykke til!

Tidligere vinnere av Akershus Unge Høyres talentprogram

 • 2021: Agnes Jansson
 • 2020: Martin Strømme
 • 2019: Herman Kapaasen
 • 2018: Sebastian Eliasen Eike
 • 2017: Andreas Aschim Næsheim
 • 2016: Frigg Winther Rugset
 • 2015: Thorvald Thorssønn Dommerud
 • 2014: Emma Øyen
 • 2013: Gaute Kandal Hoel
 • 2011 og 2012: Ingen vinnere