Politisk forum 30.09

Velkommen til Akershus Unge Høyres politiske forum 30. september!

Vil du påvirke politikken til Unge Høyre? Da må du delta på politisk forum!

Påmelding

Du melder deg på ved å klikke «skal» på Facebook-arrangementet.

Resolusjoner

Politisk utvalgs innstilling er følgende:

Antall resolusjoner: 3

Rekkefølge:

1. En likestilling av engelsk i videregående skole

2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) inn i Norsk Lov

3. Retten til å bestemme over egen kropp

Resolusjonene kan leses i heftet under.

Endringsforslag

Endringsforslag til resolusjonene kan fremmes gjennom denne lenken, eller på papir mens møtet pågår.

Hva er politisk forum?

Politisk forum er Akershus Unge Høyres fremste politiske verksted. Her kan alle betalende medlemmer i foreningen komme med politiske forslag, si sin mening og delta i voteringer. Politikken som vedtas på politisk forum, sendes videre til Unge Høyres landsstyre. Forslag som får gjennomslag her, blir Unge Høyres politikk. Dersom du har en politisk idé eller ønsker å endre Høyres politikk, er deltakelse på politisk forum et utmerket sted å starte.