Vil du sitte i programkomiteen?

Er du interessert i politikk? Kanskje sitter du på noen gode løsninger? Da bør du søke programkomiteen til Akershus Unge Høyres Generalforsamling!

Hva er programkomiteen?

Akershus Unge Høyre har de siste årene hatt tradisjon for å lage et politisk program til generalforsamlingen, som i år finner sted 16.oktober. For å utvikle dette programmet, settes det ned et utvalg med medlemmer som sammen utgjør programkomiteen. De jobber i fellesskap med å utvikle ny politikk innenfor et tema som komiteen fastsetter på første møte. Produktet blir et helthetlig program som debatteres på generalforsamlingen.

Som medlem i programkomiteen må det påregnes 3-4 møtekvelder, samt tid mellom møtene til arbeid med selve programmet. Programarbeidet er et samarbeid, og ingen blir satt til å jobbe alene. Dette gjør vi sammen!

Hvem kan søke?
Alle medlemmer i Akershus Unge Høyre kan søke programkomiteen! Enten du er ferskt medlem eller har vært i foreningen lenge, så ønsker vi dine tanker og synspunkter inn i komiteen.

Du søker ved å melde din interesse i nettskjemaet under. Du blir kontaktet om du har fått plass i komiteen.

Spørsmål?
Har du noen spørsmål om programkomiteen? Kontakt leder for komiteen, Anine Norén, på Facebook eller på mobil: 90716639. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.

Frist for å melde interesse til programkomiteen er fredag 10.09.2021, kl. 23:59.