Bergens  Unge Høyre vil ha en kommune med plass til alle. Vi må bygge byen for barnefamilier, studenter, eldre og alle andre. Det betyr også at vi må ruste byen for framtiden ved å ta vare på miljøet og kutte i utslippene våre. Vi vil ha en skole i Bergen som er tilrettelagt for hver enkelt elev. En skole hvor det er lov å lykkes, men også lov å feile. Vi vil ha mer videre- og etterutdanning av lærere, og styrke skolehelsetjenesten.

Bergen skal spille på lag med de som ønsker å bygge byen vår videre. Vi vil minske byråkrati og gjøre det lettere å bygge i byen vår.

Vi mener at det er du, og ikke kommunen, som er best rustet til å ta valg i hverdagen. Det er når det offentlige og private samarbeider at vi får mest ut av byen vår. Vi må derfor involvere flere private aktører for å få et bredest mulig tilbud til innbyggerne.

Bergens Unge Høyre vil ha Bergen på sitt beste. Derfor har vi laget et program med 20 ideer for å få et enda bedre Bergen:

1. Fjerne eiendomsskatten

2. Ansette ruskonsulenter for ungdom i bydelene for at unge får bedre informasjon og kan snakke fortrolig om rusmidler med kvalifiserte fagarbeidere

3. Styrke skolehelsetjenesten ved å få flere helsesøstre og psykologer, samt en egen helsestasjon for gutter

4. Kreve at alle kommunale nybygg skal ha pluss- eller nullhusstandard, for eksempel ved bruk av solcellepaneler

5. Først bygge bybane til Fyllingsdalen helt til Spelhaugen, og så til Åsane

6. Innføre cruiseskipavgift i Bergen

7. Utvide skjenketidene i kommunen til 03.00

8. Tillate søndagsåpne butikker i Bergen

9. Etablere flere utlånssentraler der barn og unge kan låne tur- og friluftsutstyr

10. Innføre en egen kollektivsone i Bergen for å sikre lavere billettpriser

11. Innføre anonym retting av større prøver på ungdomsskolen

12. Få flere dysleksivennlige skoler og nivåvalg fra 5. klasse

13. Bygge insektshoteller i byområdet for å bevare det biologiske mangfoldet

14. Supplere bysykkeltilbudet ytterligere i Bergen sentrum og utvide bysykkelordningen til bydelene, samt innføre en egen el-sykkelordning

15. Åpne for reklamefinansiering av buss

16. Innføre et frivillig 11. skoleår for elever som har kritiske resultater i basisfagene norsk, matte og engelsk

17. Gi mer støtte til kulturordninger i Bergen for å bli Europeisk kulturhovedstad

18. Bygge flere studentboliger, også for studenter med barn

19. Gi eldre på sykehjem rett til å reise på serveringssteder

20. Gi ett års gratis busskort til studenter som folkeregistrerer seg i Bergen