Unge Høyre fra A til Å

Abort

Unge Høyre mener dagens abortlov har fungert bra, og ønsker derfor ikke endre på kriteriumene for senabort som ligger i dagens lov.

Aktiv dødshjelp

For Unge Høyre er det en grunnleggende verdi at vi ikke skal gi opp mennesker.

Anonym retting av prøver

For at alle elever skal få en rettferdig karakterer vil Unge Høyre innføre anonym retting av prøver i skolen.

Arbeidsinnvandring

Unge Høyre er positive til arbeidsinnvandring fordi vi trenger arbeidskraft og fordi det sikrer Norge økonomisk vekst.

Arveavgiften

Barn skal ikke måtte selge det de arver når foreldrene deres dør, derfor ønsker Unge Høyre å fjerne arveavgiften.

Avgifter

Skatter og avgifter bør holdes så lave som nødvendig.

Barnehager

Barnehager spiller en viktig rolle i barns utvikling, og derfor må det satses på kompetanse og språkferdigheter.

Barnehus

Unge Høyre ser på barnehus som et godt tilbud, og ønsker å styrke barnehusene.

Bolig

Under den rødgrønne regjeringen har det blitt flere reguleringer og krav til boligbygging som har gjort det vanskeligere og dyrere å bygge.

Datalagringsdirektivet

For Unge Høyre er personvern og enkeltmenneskets vern mot overvåkning viktig. Derfor er vi sterke motstandere av EUs datalagringsdirektiv.