Unge Høyres Landsmøte 2016

Velkommen!

På disse sidene vil du finne alle landsmøtepapirer som fortløpende blir sendt ut til alle delegater og observatører.

I oversikten til høyre vil du, så snart det er klart, finne frem til landsmøteprogrammene, resolusjonsforslagene, endringsforslagsskjema til UHLM og etter hvert også valgkomiteens innstilling.

Dersom det skulle være noe du lurer på, send en mail til info(at)ungehoyre(dot)no eller ring 22 82 90 90.

Vi gleder oss til å se deg på Landsmøtet 2016!

 

 

Dissensdebatter til skoleprogrammet

Programkomiteen har lagt fram et helhetlig forslag for et nytt skolepolitisk program for Unge Høyre. 

Men på enkelte områder har komiteen vært uenig, og komiteens medlemmer har tatt ut dissenser. På denne siden vil det bli lagt ut innlegg som forklarer både flertallsinnstillingen og dissensen. Disse vil bli lagt ut fortløpende fram mot landsmøtet.