Unge Høyres sommerleir

Overnattingsfasiliteter

Alle på sommerleiren sover på Hove leir. Her har vi alle hyttene og hele leirområdet til vår disposisjon. Dersom du foretrekker å ta med telt og bo ute, er det selvfølgelig mulig.