Skolering

Summer Internship hos Høyres Stortingsgruppe

Dette ble for første gang kjørt sommeren 2006, da 6 personer fikk mulighet til å jobbe på Stortinget i 2 måneder. 

Hensikten med programmet er å gi en god opplæring og kartlegge aktuelle personer som kan være ressurser for partiet i fremtiden. I tillegg er det klart at de politiske prosjektene, mediearbeidet og utredningene som disse personene utarbeider og gjennomfører blir aktivt brukt av partiet. 

Summer Internship gjennomføres i ikke-valgår og blir utlyst på www.ungehoyre.no.