Skolering

Skoleringstilbud

Unge Høyre tilbyr også skolering på konkrete områder

Unge Høyre har klar en rekke skoleringer. Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt og spør etter en skolering.

 

 1. Grunnskolering i skatt, skole og ideologi
 2. Ideologi
 3. Media
 4. Leserinnlegg
 5. Taleskolering
 6. Jenteskolering
 7. Radiodebattskolering
 8. Muntlig eksamensskolering
 9. Presentasjonsskolering
 10. Organisasjonsskolering
 11. Lokalpolitikk
 12. Internasjonal politikk                           
 13. Utenrikspolitiske virkemidler
 14. Krigsskolering
 15. Innvandring og integrering
 16. Konkurranseutsetting
 17. Stand- og aksjonskolering
 18. EU-skolering
 19. Frihandelskolering
 20. Arbeid og utenforskap
 21. Høyres alternative statsbudsjett
 1. Grunnskolering i skatt, skole og ideologi
  I tillegg til trinn 1, 2, og 3-skoleringene har vi utformet en grunnskolering tilpasset helt nye medlemmer. Denne skoleringen gir et kort overblikk over hva vi mener om skatt og skole i tillegg til hvorfor vi mener det. Skoleringen gir også en kort oversikt over ideologien vår.    
   
 2. Ideologi
  Dette er en skolering som gir en mer grundig gjennomgang av Liberalkonservativismens prinsipper og hvordan våre prinsipper påvirker vår politikk i praksis.

 3. Media
  Media er den enkleste måten å spre våre budskap på. Denne skoleringen tar en gjennomgang av hva som er en bra sak, og gir deg tips til hvordan man kommer på i media.

 4. Leserinnlegg
  Dette er en skolering som går gjennom hvordan man bruker ulike typer argumenter på en best mulig måte, og hvordan man setter opp et godt leserinnlegg. Skoleringen passer uansett om du har skrevet 1 eller 1000 leserinnlegg.

 5. Taleskolering
  En god tale kan passe i mange situasjoner. Denne skoleringen går gjennom hvordan en god tale bygges opp, og hva som er god bruk av ulike typer argumenter.

 6. Jenteskolering
  Alle debattanter og talere har sin egen stil. Denne stilen kan også variere fra gutter til jenter. Dette er en tale og debattskolering holdt av jenter og for jenter.

 7. Radiodebattskolering
  I tillegg til skoledebattskoleringer tilbyr Unge Høyre en skolering i Radiodebatt. Radiodebatt er en bra måte å vise våre synspunkt på, og denne skoleringen lærer deg hvordan man kommer på i en radiodebatt, og hvordan man skal vinne debatten.

 8. Muntlig eksamensskolering
  Det er enkelt å gå opp i karakter på muntlig eksamen hvis du kjenner til hvordan du legger frem et muntlig budskap, eller vet hva du skal og ikke skal gjøre. Denne skoleringen gir deg disse tipsene.

 9. Presentasjonsteknikk
  Ønsker du å bli bedre til å holde et foredrag eller en presentasjon? Denne skoleringen går gjennom tips til hva som er et godt foredrag. Den gir også tips ift hva man bør unngå når man skal holde en presentasjon.

 10. Organisasjonsskolering
  Dette er en skolering som viser deg hva som er en god forening. Den gir deg også tips til hvordan du kan drive en aktiv og god forening enten om det er på fylkesplan eller lokallagsplan.

 11. Lokalpolitikk
  Vil du være med å forme hverdagen i din kommune? Denne skoleringen tar en gjennomgang av hvem som gjør hva i kommunen. Den gir deg også tips på hva du skal gjøre for å få dine tanker realisert i kommunen.

 12. Internasjonal politikk
  Unge Høyres internasjonale utvalg har utarbeidet en internasjonal skolering. Den tar for seg ulike aktører i det internasjonale samfunnet og viser deg hva internasjonal politikk innebærer.

 13. Utenrikspolitiske virkemidler
  Hva er staters målsetninger og hva gjør de for å realisere de? Denne skoleringen tar en gjennomgang av ulike målsetninger stater har i internasjonal politikk. Den tar deretter for seg virkemidler man kan bruke for å realisere målsetningene.

 14. Krigsskolering
  Hvorfor blir det krig, og er krig av og til rettferdig? Denne skoleringen viser deg noen årsaker til hvorfor det blir krig. Den viser deg ulike former for konflikt og går gjennom kriteriene for rettferdig krig.

 15. Innvandring
  Unge Høyre vedtok på landsmøtet i år et nytt innvandringspolitisk program. Denne skoleringen viser deg hva som er Unge Høyres løsninger på innvandring og integrering

 16. Konkurranseutsetting
  Vil du vite mer om fordelene med konkurranseutsetting er dette skoleringen for deg.

 17. Stand- og aksjonskolering
  Hvordan er man skal oppføre seg på stand, og lurer du på hvordan man svare når man får spørsmål? Da kan denne skoleringen være noe for deg.

 18. EU-skolering
  Dette er en skolering som lærer deg mer om EU. Skoleringen tar for seg litt historie, politikk og utviklingen av EU.

 19. Frihandelskolering
  Hvorfor ønsker Unge Høyre mer frihandel? Hvorfor fungerer frihandel bedre enn kun bare bistandspenger? Skoleringen forsøker å svare på disse spørsmålene, og tar opp den viktige debatten om frihandel.

 20. Arbeid og utenforskap
  Her får du en introduksjon til en av vår tids store debatter. Hvorfor er ikke flere i arbeid, og hvordan kan vi sørge for et inkulderende arbeidsmarked?

 21. Høyres alternative statsbudsjett
  Lurer du på hvordan Høyre hadde satt opp statsbudsjettet dersom vi var i regjering? Denne skoleringen gir deg introduksjon til Høyres alternative statsbudsjett.

 

Dersom du ønsker å lære mer om noe som ikke er her kan du ta kontakt på info(at)ungehoyre(dot)no eller med rådgiver for organisasjons- og politikkutvikling på emil(at)ungehoyre(dot)no Da vil vi lage en skoleringspakke tilpasset ditt tema.

Skoleringene kan variere i lengde og kan tilpasse alle situasjoner. Normalt er presentasjonene på rundt 45 minutter, men kan forkortes og forlenges med bruk av praktiske øvelser og mye diskusjon.

For lokallag er dette eksempler på møter som kan dekkes av frifond. Ta kontakt på info(at)ungehoyre(dot)no eller emil(at)ungehoyre(dot)no for å vite mer.