Skolering

Ledelsesskolering

Unge Høyre tilbyr aktive medlemmer unik ledelsesskolering. Det er viktig for oss fordi Unge Høyre er avhengige av dyktige ledere. Det er viktig for deg fordi dette er noe av det du får mest bruk – også utenfor politikken. Lederutviklingen er blant annet en integrert del av grunnskoleringen og Elitekurset. 

I tillegg til skolering om ledelse, så er praktisk ledererfaring det aller viktigste Unge Høyre kan tilby deg når det gjelder ledelseutivkling. Som aktivt medlem får du mulighet til å lede andre – en erfaring ikke mange andre ungdommer får. Målet er at Unge Høyre skal fortsette å utvikle dyktige og moderne ledere, rustet for oppgaver i Unge Høyre, Høyre og i det sivile liv.