Skolering

Eliteprogrammet

Unge Høyres Eliteprogram er den beste skoleringen du kan få nord for Antarktis. Eliteprogrammet består av to forberedende helger og det legendariske Elitekurset som foregår over en uke på Sundvolden Hotell i Buskerud.

Ønsker du å bli en bedre leder, utvikle ny politikk, lære mer om mediaarbeid og banke sosialister i debatter, er Unge Høyres Eliteprogram nøkkelen til perleporten.

 

- Det kuleste med elitekurset er kanskje at man pusher sine egne grenser mye lengre enn man trodde var mulig. Det er en unik mulighet til å lære mer om politikk, ledelse, kommunikasjon og det å jobbe under press. Selv lærte jeg aller mest om samarbeid, noe jeg har fått stor bruk for senere, sier 2. nestleder i Unge Høyre, Serine Jonassen som vant eliteprogrammet i 2010. 

 

Eliteprogrammet består av to forberedende helger, og det tradisjonsrike elitekurset på Sundvolden Hotel i Buskerud – samme sted som regjeringsforhandlingene mellom Høyre og FrP.

Foredragsholderne er valgt ut blant de beste fra politikk og næringsliv. Du lærer mye gjennom intensive skolering, oppgaver, samarbeid og individuelle samtaler med elitegeneralene. Tidligere deltakere på Eliteprogrammet er blant annet Jan Petersen, Per Kristian Foss, Ine Marie Eriksen Søreide, John G. Bernander, Torbjørn Røe Isaksen og Børge Brende

Følgende personer har vunnet elitekurset de siste årene:

2015 Maria Barstad Sanner

2014 Markus Weierud

2013 Syver Hanken

2012 Erik Skutle

2011 Kristoffer Gustavsen

2010 Serine Jonassen

2009 Kristian Tonning Riise

2008 Simen Gjersvoll Osland

2007 Eirik Løkke

2006 Leif Inge Westbø

2005 Eivind Saga

2004 Stefan Heggelund

2003 Erlend Jordal

2002 Linda E. Ellingsen

2001 Sofie Oraug

1999 Lars-Jørgen Kihlberg Olsen

1998 Anette Hjertø 

1997 Marit Berger

1996 Andre Dahl

1995 Lars Øy


Dessverre har man ikke lykkes i å finne historikk lengre tilbake enn 1995. Årsaken er de mange flyttingene Unge Høyres arkiv har vært igjennom.


Elitekursets historie

Unge Høyres første Elitekurs ble arrangert 25.juni til 01. juli i 1960. Kurset ble avholdt hvert år på Høyres gård Reistad frem til det ble solgt i 1987. Etter det har kurset stort sett blitt avholdt på Sundvolden Hotell i Buskerud.

Temaene på det første kurset var økonomi, utdannelse, bolig- og utenrikspolitikk. Det er tidligere Unge Høyre- og Høyre-leder Jan P. Syse som i sin tid tok initiativ til kurset. Målet var å skape fremtidens Høyre-ledere.

I historiens løp har det vært en sterk sammenheng mellom Elitekurset og posisjoner i partiet. Blant tidligere deltagere kan nevnes: Jan Petersen, Per Kristian Foss, Ine Marie Eriksen, Torbjørn Røe Isaksen og André Støylen som fortsatt er aktive i Høyre, samt en rekke andre mennesker som har gjort det godt i en sivil karriere som for eksempel John G. Bernander og Børge Brende.