Skolering

Skolering

Unge Høyre er best på skolering. Vårt mål er at du som medlem skal få erfaring og kunnskap som du kan bruke senere i livet. Det er mange personer som har bakgrunn fra Unge Høyre og som i dag innehar viktige posisjoner i samfunnet.

Grunnen til at folk melder seg inn i Unge Høyre er at de interesserer seg for politikk. Derfor skal alle møter i Unge Høyre inneholde skolering og politisk debatt, uansett om det er i lokallag, fylkeslag eller sentralstyret. Ved å invitere spennende interne og eksterne innledere får du altså en rekke muligheter til å delta i lærerike og nytenkende debatter.


Under følger en konkret oversikt over hva Unge Høyre tilbyr av faste kurs og skoleringssamlinger:

 

  1. Grunnskolering: Mulighetsorganisasjonen trinn 1, 2 og 3.
  2. Sommerleir
  3. Debattskolering
  4. Eliteprogrammet
  5. Summer Internship hos Høyres Stortingsgruppe
  6. Ledelsesskolering

Mulighetsorga-nisasjonen trinn 1, 2 og 3

Unge Høyre tilbyr alle våre medlemmer en grunnskoleringspakke i tre nivåer. Alle tre delene har eget skoleringshefte og skoleringsopplegg.

Sommerleir

Sommeren 2013 skal Unge Høyre for første gang arrangere Sommerleir. 

Ledelses-skolering

Unge Høyre tilbyr aktive medlemmer unik ledelsesskolering. 

Debattskolering

Det finnes et kontinuerlig tale- og debattskoleringstilbud for alle medlemmer i Unge Høyre.

Elite-programmet

Hver sommer arrangeres Elitekurset. Den beste skoleringen du kan få i Unge Høyre. Elitekurset har blitt arrangert siden 1960 da det ble startet av tidligere leder for Høyre og Unge Høyre Jan P. Syse. 

Summer Internship hos Høyres Stortings-gruppe

Dette ble for første gang kjørt sommeren 2006, da 6 personer fikk mulighet til å jobbe på Stortinget i 2 måneder.