For aktive

Frifond

Hvert år fordeler Unge Høyre penger fra frifondordningen. Frifondpengene fordeles gjennom et eget aktivitetsfond.

Det betyr at alle lokalforeninger i Unge Høyre kan søke om aktivitetsstøtte til arrangementer og medlemsmøter som dere ønsker å holde lokalt. Men husk at kun lokalforeninger kan søke.

Terskelen for å få innvilget penger er veldig lav. Det eneste vi krever fra dere er en søknad med kort beskrivelse av arrangementet, og litt om hvordan dere vil finansiere det, og en tilbakemelding på hvordan det har 

 

 

Søknadsskjema Frifond

  Retningslinjer for Frifond 2017


  OBS: Det er nye retningslinjer med strengere krav til rapportering, tilbakebetaling av ubrukte midler og en ny klageadgang til sentralstyret. De nye punktene finner du i punktene f), g) og l).

  Last ned dokumentet her!

  Eksempel på tilbakemelding om arrangementet finner du her!

  Et bilag ser slik ut!

   

  DU KAN NÅ SØKE OM PENGER TIL AKTIVITETER OG PROSJEKTER I DIN LOKALFORENING.

   

   

  Unge Høyre skal innen 15. november fordele ca. en million kroner til lokalforeningene. Det er veldig enkelt å søke og sannsynligheten for å få penger er VELDIG stor. Retningslinjene er vedtatt av Unge Høyres Sentralstyre juni 2014. Unge Høyres Landsforbund bruker 5 % av tilskuddet til administrasjon av Frifond-ordningen.

   

  Her er noen hovedpunkter:

  a)     Kun lokalforeninger kan søke – ikke fylkesforeninger (regel vedtatt av departementet).

   

  b)    Dere kan søke så mange ganger dere vil. Som utgangspunkt vil det kun bli innvilget inntil 4000 kroner per søknad, men dersom prosjektet er veldig godt planlagt og beskrevet vil man kunne bevilge høyere beløp enn dette.

   

  c)     Skoleringsformål vil bli prioritert – kunnskap og opplæring av personer i foreningen, alle medlemmer osv. Dette kan være konferanse for alle medlemmer, lokale skoleringer og lignende.

   

  d)    Når er fristen for å søke om penger? Man kan søke fortløpende gjennom året, men siste utdelingsdato er 15. november. Det betyr at man vil slutte å behandle søknader når alt er fordelt eller 15. november 2016. 

   

  e)     For å få støtte til allerede gjennomførte arrangementer må man søke innen 4 uker etter gjennomført aktivitet. Eks: Hvis et arrangement har blitt gjennomført 1. juni, er fristen for å søke om støtte 1. juli.

   

  f)     Lokalforeningen skal sende en kort rapport med evaluering av aktiviteten og et enkelt regnskap som viser oversikt over inntekter og utgifter i forbindelse med arrangementet. Dette kan enten sendes som søknad (hvis man søker i ettertid av et arrangement) eller rapport innen en måned etter avsluttet aktivitet. Man trenger ikke sende inn bilagene til regnskapet sammen med rapporten. Lokalforeningen må oppbevare alle bilag og føre årsregnskap. Bilag og årsregnskap må kunne fremvises og skal sendes inn til UHL. Hvert år trekkes 10 lokalforeninger ut i kontroll.

   

  g)    Ubrukte midler betales tilbake senest 4 uker etter arrangementet. Sender en lokalforening ny søknad før gjelden er tilbakebetalt, trekkes gjelden fra beløpet som innvilges.

   

   

  h)    Tilskuddet lokalforeningen mottar etter søknad i 2016 må brukes opp før sommerferien (30. juni) 2017. Dvs. at pengene følger skoleåret. Det er ikke anledning til å søke om penger i 2016 for en aktivitet som ble gjennomført året før.

   

  i)      Det er mulig å søke Frifond til driftstøtte/oppstartsmidler til opptil 4000 kroner i året. Det er ikke anledning til å søke både oppstartsmidler og driftsstøtte samme år.

   

  j)      Generell møteaktivitet for AU vil ikke bli støttet gjennom frifond (de 4000 man kan søke om i generell driftstøtte er unntatt denne regelen). Dette gjelder også reisestøtte til Distriktsstyremøter.

   

  k)     Det er ikke lov til å bruke frifond på alkohol eller andre rusmidler. Heller ikke alkohol eller rusmidler som gaver til skolerere er tillatt. 

   

  l)     Klageadgang: Dersom man er uenig i innvilgningen, kan skriftlig klage sendes til sentralstyret(at)ungehoyre(dot)no senest 4 uker etter innvilgning.

   

   

   

   

   

  Noen eksempler på aktiviteter – dette er kun for å få fantasien i gang:

   

  a)     Lokalforeningen skal arrangere sommeravslutning for alle medlemmer og har kostnader knyttet til innkjøp av mat og leie av lokaler.

  b)    Lokalforeningen skal ha en skolering og må få dekket kostnader til innleder (reise og lignende).

   

  c)     Lokallaget skal ha verveaksjon på skolene og ønsker å kjøpe materiell og dekke reisekostnader i forbindelse med aksjonen.

   

  d)    Lokalforeningen skal ha årsmøte og ønsker å leie en hytte slik at man kan ha skolering og sosialt.

   

  JA, jeg vil søke:

   

  a)     Send inn en søknad per e-post, dersom du ikke har det enkle søknadsskjemaet kan du få dette ved å sende en e-post til info@ungehoyre.no.

   

  b)    Søknaden må inneholde beskrivelse av aktiviteten og et budsjett. I tillegg må søknaden inneholde navn på foreningen, adresse og kontonummer.

   

  c)     Man vil i utgangspunktet få svar innen 14 dager etter at man har søkt (med unntak av i juli).

   

  d)    Pengene blir overført så snart man har fått tilsagnet. Ved overføring av pengene forplikter man seg til å sende UHL alle bilag (kvitteringer) via post eller e-post. (F. eks ta et bilde med høy oppløsning av kvitteringene og send de til info(at)ungehoyre(dot)no)

   

  e)     Hvis man har søkt før man har arrangert en aktivitet skal en kort rapport fra aktiviteten ettersendes til UHL (info(at)ungehoyre(dot)no). Hvis man søker støtte til et arrangement som har vært skal søknaden bestå av rapporten og bilagene.

   

  f)      Dersom en kort e-post med evaluering og bilag fra arrangementet ikke blir sendt inn, kreves pengene tilbakebetalt. 

   

  g)    Siste frist for å søke er 15. november. Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet, så vær tidlig ute!