For aktive

Nyttige sider for deg som er aktiv i Unge Høyre

 I menyen til venstre og under finner du Unge Høyres lover, nyttige skjema og retningslinjer og søknadsjema for Frifond.

Lover

Her finner du lovene til Unge Høyres Landsforbund og normallover for lokal- og fylkesforeningene. Normallovene ble førstegang vedtatt i 1989 og ble sist revidert i 2010.

Skjema

Her finner du aktuelle maler som brukes i organisasjonen. Bruk disse når du for eksempel skal sende inn en reiseregning eller rapportere inn en manuelle kontingent.

Frifond

Hvert år fordeler Unge Høyre penger fra frifondordningen. Frifondpengene fordeles gjennom et eget aktivitetsfond.