Nyheter

Vi søker ny generalsekretær!

Skrevet: 18.09.2016

Unge Høyre søker ny generalsekretær med tiltredelse i januar 2017

Unge Høyre er et av landets viktigste ungdomspartier. Vi har satt politisk dagsorden i samfunnet og internt i Høyre i over 94 år. Sekretariatet er ansvarlig for sentralleddets daglige virksomhet, og samarbeider tett med Unge Høyres leder og sentralstyret.

Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av Unge Høyres Landsforbund og leder sekretariatet i dets arbeid. Generalsekretæren samarbeider svært tett med Unge Høyres leder og sentralstyre.

Generalsekretæren har ansvar for gjennomføring av møter i sentralstyret og landsstyret, forbereder og innstiller overfor sentralstyret i organisatoriske og administrative saker og har budsjett- og regnskapsansvar. Sammen med sentralstyret står generalsekretæren ansvarlig for utarbeidelse av planer for Unge Høyres aktiviteter.

Vi søker en tydelig, engasjert og drivende person med erfaring fra organisasjonsarbeid/politisk virksomhet. Stillingen krever god økonomiforståelse. Erfaring med prosjektledelse og informasjonsarbeid er en fordel. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner og ryddighet er en forutsetning for stillingen. Søkere bør ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Stillingen krever en del kvelds- og helgearbeid. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med sentrale arrangementer og internasjonale prosjekter.

Tiltredelse er ønskelig 2. januar 2017, men kan avtales individuelt. Stillingen har en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse.

Søknad med søknadsbrev, CV og attester sendes Unge Høyres Landsforbund v/generalsekretær Erlend Svardal Bøe, erlend.svardal.boe@hoyre.no innen tirsdag 1.november.

For mer informasjon, kontakt generalsekretæren på telefon 99 26 98 13 eller e-post erlend.svardal.boe@hoyre.no