Nyheter

Unge Høyres forventninger til statsbudsjettet

Skrevet: 03.10.2016

Unge Høyre stiller med klare forventninger til årets statsbudsjett.

På torsdag legger regjeringen frem sitt siste statsbudsjettet før stortingsvalget neste år. Unge Høyre forventer at det blir et budsjett med tydelige prioriteringer.

Før et valgkampår kan det være fristende å gjøre som de rødgrønne og strø pengene tynt utover på alle mulige tiltak, for å forsøke å gjøre alle til lags, men det er ikke det landet trenger, sier leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise

Han mener dette må bli et omstillingsbudsjett, mer enn et valgkampbudsjett.

- Denne regjeringen står foran større oppgaver enn noen regjering har gjort på lang tid. Det haster med å gi norsk økonomi flere bein å stå på, samtidig som vi må omstille oss til et grønnere samfunn. Da må regjere tørre å satse mest på det som skaper vekst i fremtiden, og prioritere hjelp til de som trenger det mest.

Unge Høyres forventninger til statsbudsjettet 

  1. Regjeringen må kvittere ut saker i regjeringserklæringen som ikke er gjennomført enda. Det kan for eksempel gjelde å heve inntektstaket for studenter, som ikke er gjennomført enda.

  2. Høyres landsmøte har vedtatt en målsetting om å øke lærlingtilskuddet gradvis inntil det utgjør kostnaden av en videregående skoleplass. Det er forventet at regjeringen følger opp denne målsettingen med opptrapping av lærlingtilskuddet også i dette budsjettet, slik de har gjort i det forrige.

  3. Opptrappingsplanen for 11 måneders studiestøtte starter neste år. Det er derfor forventet at det settes av penger til første ekstra uke med støtte i neste års budsjett.

  4. Studentboliger har vært et av de store prioriteringene på skoleområdet fra denne regjeringen, og vi ligger allerede på et nivå på antall nye boliger i året som er mer enn dobbelt så høyt som under forrige. Vi håper regjeringen fortsetter denne økningen i neste års budsjett.

  5. At lavterskeltilbud for ungdom blir en prioritet innen helseområdet. Vi er allerede veldig fornøyd med de varslede økte bevilgningene til skolehelsetjenesten og samordningen av digitale helsetilbud for ungdom.

  6. De jobbene som forsvinner på sørvestlandet nå er høykompetente arbeidsplasser i privat sektor. De må også erstattes av nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Da er det viktige å fortsette å redusere skatter og avgifter, sånn at det blir mer lønnsomt å investere i Norge. Det er ikke minst viktig for at flere ungdom skal få en vei inn i privat næringsliv.

  7. Statsbudsjettet må bli startskuddet for et grønnere skatte- og avgiftssystem, som premierer miljøvennlig atferd og gjør det dyrere å forurense. 

  8. En regjerings viktigste oppgave er alltid å forsvare egne innbyggere. Regjeringen har lagt frem en langtidsplan som innebærer at Forsvaret skal få 165 milliarder kroner mer de neste 20 årene. Denne langsiktige målsettingen må også reflekteres i årets budsjett, slik at ikke hele finansieringsutfordringen skyves foran oss. Det er stor folkelig oppslutning rundt viktigheten av å prioritere Forsvaret. Den må regjeringen utnytte nå.