Nyheter

Reisebrev fra Kenya

Skrevet: 07.11.2016

Unge Høyre, Unge Venstre og KrFU samarbeider om et demokratiprosjekt som består av både seminarer i Kenya, og besøk i Norge av kenyanske ungdomspolitikere.

Den siste uken har vi, Elizabeth og Rebekka, vært i Kenya. Unge Høyre, Unge Venstre og KrFU samarbeider om et demokratiprosjekt som består av både seminarer i Kenya, og besøk i Norge av kenyanske ungdomspolitikere. Prosjektet finansieres av demokratistøtte fra Norad og KrFU står for administrasjonen. 

 

Behovet for skolering av ungdomspolitikere i Kenya er stort, og den politiske hverdagen er en helt annen enn her hjemme. Kenya er et veldig nytt demokrati, ettersom det ble selvstendig først i 1991. Det finnes svært mange partier som i hovedsak baserer seg på støtte om en kandidat, og ideologisk tilknytning slik vi kjenner det fra norsk politikk er ikke-eksisterende. Det finnes bare tre selvstendige ungdomspartier, som faktisk ble opprettet etter forrige besøk til Norge. Ungdomspartiene har ikke selvstendig administrasjon og autonomitet slik som i Norge, og når vi reiser for å skolere deres ungdomspolitikere er de i hovedsak i alderen 25-35. I løpet av prosjektet har kenyanske ungdomspolitikere blitt skolert i organisasjon, ledelse og tale- og debatteknikk. Denne gangen fokuserte vi på ferdigheter i forbindelse med valgkamp, ettersom det er valg i Kenya i august 2017. 

Etter en lang reise fra Oslo til Nairobi søndag 23. oktober reiste vi videre til Kisumu, sør-vest i landet, dagen etter. Tirsdag og onsdag hadde vi seminar med 32 unge, kenyanske politikere. Vi presenterte våre partier og snakket om ungdomspartiers rolle, kampanjebudskap, sosiale medier og valgkampplanlegging. I tillegg fikk vi høre om deres erfaringer med sosiale medier, statistikk fra undersøkelser blant velgere i Kenya, og generelt om utfordringene rundt å drive med ungdomspolitikk i Kenya. Politikerne vi møtte var fra ulike partier, både i posisjon og opposisjon. Forumet de samles i kalles IPYF (Inter-Party Youth Forum), og har som funksjon å bygge opp samarbeid blant unge politikere. De samarbeider tett med NDI (National Democratic Institute). Bare for et par uker siden hadde fem av partiene i IPYF slått seg sammen til ett stort, som kalles Jubilee Party. Det er de som nå er i posisjon i Kenya.

 

På torsdagen møtte vi lokale ungdomspolitikere i Kisumu, som fortalte om noen av problemene de møter. Vi kom med forslag til løsninger eller erfaringer fra Norge, og møtet var veldig interessant også for oss. Spesielt var det tankevekkende at en del av tingene som er problemer i kenyansk politikk er ting vi tar for gitt i Norge. For eksempel er det et problem i Kenya at mange potensielle velgere mangler ID-kort som er en forutsetning for å få stemme i Kenya.

 

Vi merket raskt at det er kulturforskjeller mellom Norge og Kenya, men samtidig var det mye som gjorde oss like. Nest siste dagen, etter møtet med ungdomspartiene, skulle vi ta oss lunsj ved Victoriasjøen. Restauranten vi spiste på lå inne i et slags skur, og maten vi ble servert var ment for å bare bruke hendene. Det var bønn før og etter seminaret, samt pause-danser for at vi skulle holde oss opplagte. Kjønnsfordelingen i ungdomspartiene hadde en overvekt av menn, men de kvinnene som var på seminaret var veldig drevne, saklige, og velformulerte. Det var imponerende å se at det var så mange kvinner som turte å ta mye plass, i et så ferskt demokrati.

 

 

Vi har lært veldig mye av denne turen selv om vi primært reiste for å skolere andre. Det viktigste vi har lært er hvor utrolig heldige vi er som kan drive med politikk i selvstendige ungdomspartier i Norge og hvor unikt det egentlig er. Dessuten har vi selvsagt lært mye om det kenyanske politiske landskapet, men også hvilket enormt engasjement disse politikerne har. IPYF var også et godt eksempel for oss på hvordan mange ulike ungdomspartier kan samarbeide godt for et felles formål.

 

Til slutt har vi lyst å sende en takk til KrFU og Unge Venstre for å være gode samarbeidspartnere og morsomme å reise med. Spesielt fortjener Evan som jobber som prosjektkoordinator i KrF og KrFU en takk for å ha organisert hele turen. Takk til Dennis i NDI som lærte oss masse om Kenya og til Norad som har gått med på å forlenge prosjektet.