Nyheter

Verneplikten

 

Verneplikten er en sentral del av det norske forsvaret. Det sikrer kontinuerlig rekruttering til forsvaret samtidig som heimevernet utgjør en...

Kjønnsnøytral verneplikt nå!

Unge Høyre mener kvinner og menn bør ha samme plikter og rettigheter til militærtjeneste, og vil derfor innføre kjønnsnøytral verneplikt.

Et forsvar i balanse

For å få et forsvar som er i stand til å oppfylle de oppgavene de er satt til mener Unge Høyre at forsvaret må styrkes.