Nyheter

Samferdsel

 

Norsk samferdsel er utrolig viktig for utvikling av norsk næringsliv, og ikke minst for tryggheten til innbyggerne. Derfor sier Unge Høyre at vi må...

Økning av vrakpant og redusering av investeringsavgift for bil

For å få en bedre og nyere bilpark mener Unge Høyre at vrakpanten må økes og investeringsavgiften må reduseres.

Økt satsning på jernbane

Unge Høyre synes det er galt at Norge skal henge etter i utviklingen i Europa, og ønsker et nasjonalt løft for jernbanen.