Nyheter

Statlig eierskap

 

Bedrifter som eies av staten er mindre lønnsomme enn bedrifter som eies av private. I tillegg er det feil at staten skal drive kommersielle...

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er et overflødig og byråkratisk forvaltningsnivå som bør avvikles.

Færre, bedre og større kommuner!

For å trygge de svakeste i samfunnet og sikre verdiskapning og effektivitet i det offentlige vil Unge Høyre starte en omfattende kommunereform.

Selg NRK

Unge Høyre mener det offentlige ikke bør drive med TV og ønsker derfor å fjerne lisensen og selge NRK.