Nyheter

Rovdyr

 

Rovdyrbestandene i Norge ligger på et relativt lavt nivå, men kan likevel være en trussel mot dyr på utmarksbeite. Unge Høyre mener det vil være...

Pelsdyr

 

Dyremishandling er et alvorlig problem og vi ser stadig vekk eksempler på groteske episoder hvor dyr har blitt grovt mishandlet over lang tid. Ingen...

Oljeboring

 

Inntekter fra olje og gass har vært, er, og kommer fortsatt til å være viktig for Norge. Derfor vil vi ha fortsatt utvinning i våre områder....

Miljø

For å møte miljøutfordringene vil Unge Høyre satse på teknologi og fornybar energi.

Lofoten og Vesterålen

Unge Høyre er tilhenger av en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, og oljeboring dersom konsekvensutredning gir grønt lys for det.

Grønt skattesystem

For å løse klimaproblemene mener Unge Høyre at vi må gjøre det billigere å handle miljøvennlig og dyrere å forurense.

Fornybar energi

For å løse klimaproblemene må vi satse mer på fornybar teknologi slik at vi kan leve miljøvennlig og ha økonomisk vekst.

Ny rovdyrforvaltning nå!

Unge Høyre mener tallene for hele Fennoskandinavia, ikke bare Norge isolert, må legges til grunn for rovdyrpolitikken, og vil redusere rovdyrbestanden...

Sats på gass – avverg kraftkrise og spar miljøet

For å avverge en kraftkrise og spare miljøet vil Unge Høyre satse mer på gass som energikilde.

Ja til lokal kraftproduksjon!

Unge Høyre mener byggingen av kraftlinjer gjennom Hardanger er unødigvendig dersom det finnes andre alternativer, og vil øke heller...