Nyheter

Personvern

 

Enkeltmennesket har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknolog innebærer at det blir stadig lettere å krenke den private...

Elektronisk overvåkning

Frihet for overvåkning er en helt nødvendig rettighet i et fritt samfunn, derfor er Unge Høyre sterkt kritisk til elektronisk overvåkning.

Datalagringsdirektivet

For Unge Høyre er personvern og enkeltmenneskets vern mot overvåkning viktig. Derfor er vi sterke motstandere av EUs datalagringsdirektiv.

Nei til skolerazzia med narkotikahunder

Unge Høyre mener skolerazzia med narkohunder er et angrep på personvernet og mener politiet må bruke andre midler for å bekjempe narkotika på skoler.

Stopp datalagringsdirektivet

Unge Høyre stiller seg kritisk til overvåkningssamfunnet, og sier derfor nei til norsk innføring av datalagringsdirektivet.

Nettet skal være nøytralt

Nettet har rett og slett utviklet seg til å være ytringsfrihetens viktigste arena, og Unge Høyre vil at det skal fortsette å være.

Abortregisteret undergraver kvinners personvern

Unge Høyre ønsker at alle kvinner som tar abort skal stå overfor en garanti om full taushetsplikt og anonymitet, og vil fjerne abortregisteret.

Nei til datalagringsdirektivet!

Unge Høyre mener datalagringsdirektiver bryter med de grunnleggende rettighetene man bør ha i en liberal rettstatt, og er sterk motstander av...