Nyheter

Barnehus

Unge Høyre ser på barnehus som et godt tilbud, og ønsker å styrke barnehusene.

Barnehager

Barnehager spiller en viktig rolle i barns utvikling, og derfor må det satses på kompetanse og språkferdigheter.

Kvalitet i barnehagene

Unge Høyre mener barnehagene kan spille en viktig rolle med å gjøre barn klare for skolen og utjevne sosiale forskjeller.

Styrk barnevernet!

Unge Høyre ser på det som en viktig oppgave å styrke barneverntjenesten og dermed sikre barn en god oppvekst.

Unge Høyre vil styrke kontantstøtten

Unge Høyre mener kontantstøtten bidrar til å gi foreldre valgfrihet mellom at mor/far skal være hjemme med barnet eller om det skal gå i barnehage

Barn er også individer!

For Unge Høyre er målet er å ha et mangfoldig samfunn, hvor familier kan velge hva som er best, ikke at alle går i barnehage.

En bedre hverdag for ungdom

For å ha en offensiv ungdomspolitikk ønsker Unge Høyre å innføre en myndighetsalder, bekjempe mobbing og satse på psykisk helse.