Nyheter

Religiøse hodeplagg

 

Religiøse hodeplagg er en viktig del av mange religioner. For eksempel er Hijab et hodeplagg som brukes av mange muslimske kvinner. Unge Høyre er...

La trossamfunnene beholde vigselsretten

Dagens ordning med vigsel fungerer godt vil derfor fjerne vigselsplikten og la trossamfunnene beholde vigselsretten.

Reguler omskjæring av guttebarn

Forbud mot omskjæring kan føre til at inngrepene utføres ukontrollert og under farlige omstendigheter. Unge Høyre mener det er bedre om det...

Avskaff tilhørighetsordningen

En av de mest grunnleggende rettighetene i et samfunn, er retten til å tro og tenke slik en
selv ønsker. Derfor vil Unge Høyre fjerne...

Uniformsnøytralitet for politiet

Unge Høyre mener politiets rolle i samfunnet gjør at personlige og religiøse symboler ikke skal benyttes i tjenesten.