Nyheter

Narkotika

 

Alle har rett til å bestemme over eget liv, og den retten opphører ikke selv om du tar noen dårlige valg - så lenge du ikke skader andre. Det er...

La abortloven ligge

Unge Høyre mener dagens abortlov har fungert bra, og ønsker derfor å beholde abortloven slik den foreligger.

En human narkotikapolitikk

For å få en mer human narkotikapolitikk ønsker Unge Høyre å styrke behandlingstilbudet, stoppe nedleggingen av private tilbud og innføre sprøyterom i...

Bedre overgrepsmottak

Gode og spesialiserte helsetilbud er viktig for at overgrepsutsatte skal føle seg ivaretatt og få et forsvarlig tilbud både rett etter overgrepet og i...

Tigging, la kommunene bestemme selv

For at kommunene skal kunne håndheve tigging vil Unge Høyre gi de mulighet til å regulere tiggingen og innføre meldeplikt.

Behold retten til hjelpemidler i folketrygden

Unge Høyre vil sikre funksjonshemmede tilgang til et godt faglig tilbud som kan ivareta det individuelle hjelpemiddelbehovet på alle livsområder.

Utdeling av heroin kan redde liv!

Heroinassistert behandling kan hjelpe mange rusavhengige og unngå overdoser. Unge Høyre mener dette er et tiltak som kan gjøre hverdagen for...

En ny fremtid for narkomane

Unge Høyre mener norsk narkotikapolitikk har feilet fullstendig, og mener det bør store endringer til.

Unge Høyre er imot kriminalisering av sexkjøp

Unge Høyre mener kriminalisering av sexkjøp vil gjøre hverdagen farligere og mer utrygg for de prostituerte, og er derfor mot en kriminalisering.