Nyheter

Skjenketider

 

Unge Høyre har som prinsipp at vi skal gi alle friheten til å gjøre hva de vil så lenge de ikke skader andre. Derfor vil vi også ha tillitt til at...

Monarkiet

Monarkiet har i dag en enorm oppslutning i folket og nyter stor legitimiet, og er en viktig institusjon i Norge.

Velferdsstaten

 

Velferdsstaten er opprettet av folket for å tjene hele folket. Grunnprinsippet for all offentlig aktivitet må være å sikre innbyggernes liv, frihet...

Subsidier

 

Noen næringer (eks. landbruk, aluminiumsindustrien) som ikke er lønnsomme får i dag subsidier fra staten og skattebetalerne for å opprettholde...

Solariumsforbud

Unge Høyre vil verken ha forbud for solarium for de under 18 år eller påbud om bemanning på solarium.

Likestilling

Likestilling handler om at alle skal behandles likt uansett hvem og hva man er.

Ideologi

Unge Høyres ideologi er liberalkonservatisme. Det vil si at vi kombinerer et optimistisk tro på mennesket og dets valgfrihet med nøysomhet og...

Nei til strengere røykelov!

Unge Høyre mener at forslag til ny røykelov representerer brudd på enkeltmenneskers rett til å velge, og næringsdrivendes rett til bestemmelse over...

Retten til å ta valg andre ikke liker

For Unge Høyre er det et prinsipp om at mennesker må kunne ta selvstendige valg og bære ansvaret ved de valgene.

Slipp mediene fri

For å få et mer moderne mediemarket vil Unge Høyre kutte pressestøtten og la mediene reklamere for alle lovlige varer.