Nyheter

Integrering

Det er viktig å stille krav til den enkelte innvandrer og til det norske samfunnet for å sikre en bedre integrering i Norge.

Innvandring

Unge Høyre vil ha en liberal politikk på arbeidsinnvandring, og en streng integrerings- og asylpolitikk.

Identitetsløse asylsøkere

Unge Høyre mener det skal lønne seg å samarbeide når man søker asyl i Norge, og er kritiske til identitetsløse asylsøkere.

Det skal lønne seg å bli integrert

Unge Høyre mener at for at statsborgerskap skal innvilges må vedkommende søker har skaffet seg tilstrekkelige kunnskaper for å kunne møte det norske...

Positivt med eget departement for integrering

For å gjennomføre en mer effektiv integrering ønsker Unge Høyre et eget departement med ansvar for integrering. Tiltaket skal ikke føre til flere...

Tiltak mot tvangsekteskap

Unge Høyre ønsker ikke innføring av aldersgrense og krav om tilknytning til Norge for mennesker utenfor EØS som vil inngå ekteskap i Norge.

En bedre hverdag for asylsøkere

For å gi asylsøkere en bedre hverdag ønsker Unge Høyre å gi de rett til å søke arbeid.