Nyheter

Pressestøtte

 

Unge Høyre mener ytringsfriheten vil være best ivaretatt ved at det er det sivile samfunn som driver mediene. Den frie pressen kan ikke være det...

Monopol

Et monopol gjør at markedet ikke fungerer optimalt og det produseres for lite av varen. Derfor er Unge Høyre motstandere av monopoler.

Frihandel

Frihandel har vist seg å være det helt klart mest effektive virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Derfor jobber Unge Høyre for mer frihandel.

Lønn basert på egne valg

Unge Høyre mener at lønn bør være basert på egne valg, og ikke diskriminering og sier derfor nei til likelønnspott.

Fra velferdsstat til velferdssamfunn

En økende del av befolkningen er avhengig av offentlige stønader. Stadig flere blir dermed avhengig av støtte fra stadig færre. Unge Høyre vil snu...

Norge trenger en bedre handlingsregel

Unge Høyre mener vi trenger en bedre handlingsregel, og vil stramme inn pengebruken og bruke pengene slik intensjonen sier.