Nyheter

Utenriks

 

Unge Høyre tror verden går i riktig retning. Vi tror på en bedre fremtid og vi tror på enkeltmenneskets evne til å skape den i fellesskap med...

Norges bidrag i Afghanistan

 

Den militære operasjonen er helt nødvendig for at de humanitære kan gjøre jobben sin. Unge Høyre støtter norske menn og kvinners jobb for å sikre...

Menneskerettigheter

Retten til liv, eiendomsrett, ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet, retten til en rettferdig rettssak, frihet fra forfølgelse og...

FN

FN gjør mye viktig og livreddende arbeid rundt om i verden, og dette bør fortsette og styrkes.

EØS

Norsk økonomi har høstet stor gevinst av EØS-avtalen, men avtalen gir oss et demokratisk underskudd og derfor er EU-medlemskap eneste alternativ.

EU

Unge Høyre er for mer europeisk samarbeid og et norsk EU-medlemskap, men kun etter en folkeavstemning.

Unge Høyre fordømmer volden i Syria

Unge Høyre mener at Norge må ta et større ansvar i det internasjonale samfunnet, og utøve press for å finne en snarlig løsning på konflikten.

Hva slags EU er det ønsker Unge Høyre seg?

Unge Høyre mener EU er en unik aktør og et forbilde, og at forpliktende mellomstatlig samarbeid er det eneste som kan løse globale utfordringer.

Det norske ideal: Menneskerettigheter eller handel?

Unge Høyres mener vårt ideal bør være at Norge aldri skal bøye seg for trusler om økonomiske sanksjoner i kampen for menneskerettigheter.

Veien til fred i midtøsten

Unge Høyre mener at Norge skal fortsette og forsterke sitt engasjement i midtøsten-konflikten, og tar sterk avstand fra den splittede rødgrønne...