Nyheter

Valgkomiteens innstilling

Regjeringens største ungdomsparti skal velge nytt sentralstyre på landsmøtet i Bergen den 17. - 19. juni 2016.
Dette er laget som skal lede Unge Høyre...

Lokaldemokrati

Maktspredning og lokalt selvstyre er nødvendig i et demokrati. For å få mer lokalt selvstyre mener Unge Høyre at vi trenger færre og større kommuner.

Demokrati

For Unge Høyre handler demokrati om at flertallet bestemmer, men mindretallet har noen grunnleggende rettigheter flertallet aldri kan ta fra dem.

Høyres landsmøte er over

Høyres landsmøte er over, og Unge Høyre har fått gjennomslag på flere områder, spesielt i skolepolitikken.

Ja til stemmerett ved myndighetsalder

Unge Høyre ønsker å opprettholde 18 år som myndighets- og stemmerettsalder.

Tilrettelegg for valgdeltakelse!

Unge Høyre tar avstand fra alle tanker om obligatorisk valgdeltakelse, og vil heller jobbe for bedre tilrettelegging for valgdeltagelse.

Høyre tilbake i regjering 2013!

Unge Høyre ønsker å rendyrke partiet konfliktlinje mot sosialismen ved å ta et tydelig parti med et enkelte individ mot statlig overformynderi og...

Alle stemmer teller likt

For å sikre en bedre valgordning vil Unge Høyre at alle stemmer skal telle likt og at sperregrensen bør heves.

Stem på Erna!

For å øke påvirkningsmulighet ønsker Unge Høyre veiledende uravstemninger når det kommer til å nominere til folkevalgte verv og til ledervervene i...

Høyre tilbake i regjering i 2009

Før stortingsvalget i 2009 vedtok Unge Høyres landsstyre en rekke krav til hva Høyre skulle gjennomføre dersom Høyre kom i regjering.