Nyheter

Tobakk og alkohol

 

Unge Høyre har en grunnleggende tillitt til hver enkelt om at de kan ta valg over sine egne liv. Det innebærer også muligheten til å ta valg som...

Skatt

Unge Høyre vil gjøre skattebyrden mindre for folk med lave og vanlige lønninger, og vi vil også fjerne formueskatten og arveavgiften.

NRK-lisensen

 

Årlig betaler norske husholdninger over sju milliarder kroner i lisensavgift, uavhengig av om de benytter seg av NRKs tilbud eller ei. I tillegg...

Formueskatten

Formueskatten er en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser som kun rammer norske eiere. Derfor vil Unge Høyre fjerne formueskatten for å trygge...

Avgifter

Skatter og avgifter bør holdes så lave som nødvendig.

Arveavgiften

Barn skal ikke måtte selge det de arver når foreldrene deres dør, derfor ønsker Unge Høyre å fjerne arveavgiften.

Unge Høyre vil ha jobbskattefradrag

Unge Høyres viktigste enkeltsak fram mot landsmøtet blir å innføre et jobbskattefradrag som gjør at det lønner seg å jobbe.

Innfør jobbskattefradrag

Det skal alltid lønne seg å jobbe. For å sikre at dette alltid lønner seg vil Unge Høyre innføre et jobbskattefradrag.

Fjern fagforeningsfradraget!

Fagforeningsfradraget utgjør over en milliard kroner, og er penger som Unge Høyre mener burde blitt brukt på et generelt lavere skattetrykk.

Nei til differensiert arbeidsgiveravgift

Unge Høyre mener at arbeidsgiveravgiften ikke skal være distriktspolitikk, og vil ha en lik sats over hele landet.