Nyheter

Utenforskap

 

Selv om Norge har lav arbeidsledighet står nesten 800.000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Lover og regler gjør at det er vanskelig for de...

Arbeidsinnvandring

Unge Høyre er positive til arbeidsinnvandring fordi vi trenger arbeidskraft og fordi det sikrer Norge økonomisk vekst.

Felles oppsigelsvern

Unge Høyre ønsker å endre oppsigelsvernet slik at arbeidsmarkedet blir mer fleksibelt, og de som står utenfor lettere kan komme inn.