Nyheter

Nivåvalg

For Unge Høyre er nivåvalg en naturlig del av tilpasset undervisning.

Valgfritt sidemål

 

1 av 5 går ut av den norske skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Derfor mener Unge Høyre elevene skal bruke mer tid på å lære et språk...

Yrkesfag

 

Yrkesfagene er utrolig viktige fordi det er her mange nødvendige yrker skapes. Likevel står vi overfor store utfordringer knyttet til at det er på...

Ungt entrepenørskap

 

Flere og flere unge har nå som fag å lage egen bedrift. Det øker sannsynligheten for at flere velger å starte egen bedrift når de blir eldre. Unge...

Skoler som spesialiserer seg

 

I Norge får du gå på toppidrettsskole om du er et talent i langrenn, fotball eller sjakk. Hvis du er et talent i realfag finnes det derimot ingen...

Skole

Unge Høyres skole vil være en skole som ser hver enkelt elev og som gir den enkelte elev utfordringer på sitt nivå. Det er det vi kaller tilpasset...

Nasjonale prøver

 

Osloskolen er landets beste til tross for store utfordringer med mange minoritetselever. Oppskriften er kartlegging av kunnskap og åpenhet om...

Mobbing

Ingen elever i skolen skal bli mobbet, og det er alltid mobberen som skal bytte skole.

Lærlinger

For at det kan skapes flere lærlingplasser ønsker Unge Høyre å øke lærlingstilskuddet og fjerne lærlingskatten.

Lærervurdering

Alle elever fortjener å ha muligheten til å si fra når læreren ikke er god nok.